Atrašanās vieta

Parka iela 36, Mazsalaca, Mazsalacas pilsēta, Valmieras novads, LV-4215